ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Oferta na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych projektu Technikum w Suchowoli- nowa jakość w kształceniu zawodowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: 1. Zamawiający: Zespół Szkół w Suchowoli, ul. Augus...

czytaj wiecej

Zakupiono bardzo przydatne wyposażenie do szkoły

Dzięki projektowi "Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym" baza dydaktyczna naszej szkoły wzbogaciła się o bardzo pomocne materiały do nauki pierwszej pomocy. Zakupiony został fantom szkoleniowy do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej, defibrylator AED oraz zest...

czytaj wiecej

Zakończyły się już niektóre kursy w ramach projektu Technikum w Suchowoli - nowa jakość...

Zakończyły się kolejne zajęcia, które w ramach projektu "Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym” zostały zorganizowane uczniom naszego Technikum. Uczniowie Technikum handlowego odbyli w lokalnych przedsiębiorstwach na terenie Suchowoli praktyki zawodowe. Doświ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa