Ksiądz Jerzy Popiełuszko

 Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli w woj. podlaskim. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Suchowoli i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966-68 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Bartoszycach. W maju 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Wyszyńskiego i pracował w parafiach: Ząbki, Anin, Warszawa. Organizował religijno-formacyjno-modlitewne spotkania dla studentów medycyny, pielęgniarek szpitalnych i lekarzy.
      W sierpniu 1980 roku z polecenia kardynała Wyszyńskiego pracował wśród ludzi pracy i hutniczej Solidarności. Od stycznia 1982 roku w ostatnie niedziele miesiąca odprawiał msze św. w intencji ojczyzny z udziałem rzesz wiernych z różnych stron Polski. W homiliach głosił chrześcijańskie ideały sprawiedliwości społecznej, wolności, prawdy, miłości, obronę podstawowych praw ludzkich i godności człowieka jako dziecka Bożego. Jego wypowiedzi były zdecydowane i odważne. Był heroldem ewangelicznej zasady: “Zło zwyciężaj dobrem”. Brał aktywny udział w procesach osób skazanych za strajki, wspierał ich rodziny i organizował pomoc charytatywną.
    

W lipcu 1984 roku został oskarżony przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie o to, że zniesławia władzę państwową. Trwała kampania oskarżeń i ataków na ks. Jerzego. 19 października 1984 roku wracając z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy został w bandycki sposób napadnięty i bestialsko torturowany przez trzech funkcjonariuszy MSW i wrzucony do Wisły koło Włocławka. 3 listopada 1984 roku odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana. Ciało kapelana Solidarności spoczęło przy kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie. Grób ks. Jerzego stał się nowym sanktuarium narodowym. 8 lutego 1997 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny.

8 lutego 1997 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny, który zakończył się beatyfikacją ks. Jerzego w dniu 6 czerwca 2010 roku w Warszawie. Uroczystości dziękczynne za beatyfikację bł.ks. Jerzego odbyły się 10 października 2010 roku w Suchowoli, podczas których odsłonięto pomnik ks. Jerzego w parku miejskim, zaś w kościele parafialnym w Suchowoli umieszczono relikwie błogosławionego. Zobacz relację z uroczystości: Relacja uroczytośći

Więcej informacji o życiu, śmierci, procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki można uzyskać na stronie: www.popieluszko.net.pl