Plecy

Samorząd uczniowski – rok szkolny 2022/2023

Członkowie:
Karolina Sieńko – przewodnicząca
Matylda Zozula – wiceprzewodnicząca
Gabriela Ułanowicz – sekretarz
Władysław Sugak – skarbnik

Opiekun: Jerzy Sienkiewicz

Nasze działania w pierwszym półroczu:

  • Pomoc w organizacji turnieju historycznego z okazji 11 listopada.
  • Zorganizowanie szkolnych Mikołajek.
  • Pomoc w przeprowadzeniu akcji Szlachetna Paczka (współpraca ze Szkolnym Kołem PCK).
  • Przygotowanie jasełek szkolnych i dekoracji świątecznych.
  • Wsparcie akcji zbierania karmy, kocy, smyczy itp dla schroniska Sonieczkowo.