Plecy

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli

W 4-letniej szkole ponadpodstawowej proponowane przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy to: język angielski, biologia, matematyka.

W przypadku pojawienia się dużego zainteresowania, istnieje również możliwość  realizacji zakresu rozszerzonego z chemii i wiedzy o społeczeństwie.

Głównym językiem obcym  nauczanym w szkole jest język angielski. Drugim językiem obowiązkowym jest język rosyjski lub niemiecki. Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy.

Właściwy wybór przedmiotów rozszerzonych umożliwi Ci po maturze podjęcie studiów na Politechnice na wydziałach takich jak:

 • inżynieria środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • mechanika,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • geodezja,
 • weterynaria,
 • turystyka,
 • architektura

oraz na Uniwersytecie np.

 • filologia angielska,
 • ekonomia,
 • politologia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • biologia.

Technikum w Suchowoli

W 5-letniej szkole ponadpodstawowej planujemy nabór do dwóch zawodów:

Technik handlowiec

Z analiz rynku pracy w powiecie sokólskim i białostockim wynika, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów posiadających kwalifikacje technika handlowca, w charakterze sprzedawców, czy handlowców. W tych powiatach białostockim 24% ofert pracy skierowanych jest do handlowców.

Przedmioty zawodowe: m.in. podstawy ekonomii, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika handlu, rachunkowość, marketing w działalności handlowej, obsługa klientów, działalność przedsiębiorstwa handlowego, język obcy zawodowy.

Praktyczna część nauki zawodu realizowana jest podczas zajęć w pracowniach oraz praktyk w przedsiębiorstwach handlowych na terenie Suchowoli i powiatu sokólskiego.

Cykl kształcenia zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika handlowca.

Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie, jako:

 • Sprzedawca
 • Kasjer sklepowy
 • Przedstawiciel handlowy
 • Menedżer produktu
 • Merchandiser
 • Pracownik działu marketingu
 • Pracownik agencji reklamowej
 • Pracownik działu obsługi klienta
 • Sprzedawca usług finansowych

W ramach projektów z EFS planujemy nabór na kursy zawodowe:

 • poradnictwo zawodowe
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 • szkolenia z reklamy i marketingu
 • kurs kucharza małej gastronomii

Technik rolnik

Przedmioty zawodowe: m.in. produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ekonomika w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego.

Technikum kształci w zakresie specjalizacji w hodowli bydła mlecznego. Zajęcia odbywają się w systemie teoretycznym i praktycznym. Organizowane są kursy jazdy ciągnikiem.

Cykl kształcenia zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika rolnika.

W ramach projektów z EFS planujemy nabór na kursy zawodowe:

 • kurs pilarza
 • kurs kat B- sam. dostawczy
 • kurs na koparko- ładowarkę
 • kurs pierwszej pomocy
 • kurs kucharza małej gastronomii
 • poradnictwo zawodowe

W Technikum zakres nauczania obejmują przedmioty ogólnokształcące,  języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski.

Przedmioty rozszerzone wprowadzane od klasy II : matematyka, geografia

Kandydat do Technikum w Suchowoli oprócz kwestionariusza powinien złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Technikum w Suchowoli. Skierowania na badania można otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół.

Kwestionariusze kandydatów do Liceum i Technikum można pobrać w sekretariacie szkoły, tel. 85 7124 0 10

Nasze mocne strony