Plecy

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • język angielski,
 • biologia,
 • geografia,
 • chemia,
 • wiedza o społeczeństwie.

Głównym językiem obcym  nauczanym w szkole jest język angielski. Drugim językiem obowiązkowym jest jezyk rosyjski lub niemiecki. Nauka jezyków obcych odbywa sie z podziałem na grupy.

Technikum w Suchowoli

Technik rolnik

Przedmioty zawodowe:

 • produkcja roślinna i zwierzeca,
 • mechanizacja rolnictwa,
 • ekonomika w rolnictwie,
 • zajecia specjalizacyjne,
 • przepisy ruchu drogowego.

Praktyki odbywają sie w klasie II i III przez miesiąc w gospodarstwach rolnych. Szkoła konczy sie egzaminem zawodowym.

Szkoła organizuje kurs jazdy ciągnikiem.

Technik handlowiec

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy ekonomii,
 • ekonomika przedsiebiorstw,
 • elementy prawa,
 • organizacja i technika sprzedaży,
 • obsługa klientów,
 • marketing w działalności handlowej,
 • jezyk obcy zawodowy,
 • specjalizacja (jej program opracowuje szkolny zespół przedmiotowy właściwy dla zawodu),
 • praktyka zawodowa 4 tygodnie. 

Cykl kształcenia zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika handlowca.