Plecy

Informacje o projekcie

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

W dniu 06.12.2021 godzina 19:00 spotkanie dla rodziców: Jakie są czynniki ryzyka depresji u dorastających?

Dnia 22 września uczniowie, rodzice i nauczyciel mogli wziąć udział w bezpłatnym webinarze pn. Młodzież w świecie gier cyfrowych

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo animacja

10 zasad higieny cyfrowej