Zadanie listopadowe

Zadanie listopadowe pod hasłem “Samorozwój przez sztukę” zainspirowało klasy: II A, III A i III T A do stworzenia ciekawych instalacji artystycznych, poprzez które mogli wyrazić swoje emocje.

Informacje o projekcie

W ramach realizacji październikowego zadania: W poszukiwaniu swoich mocnych stron, czyli “Być jak…” ,  na lekcjach wychowawczych uczniowie klas: I A; I T; III A i III TA opracowali sylwetki znanych Polek i Polaków (m.in. Adama Mickiewicza, Ireny Sendlerowej, Jana Pawła II, Marii Skłodowskiej Curie, ks. Jerzego Popiełuszki i Roberta Kubicy).

W oparciu o źródła historyczne wypisali mocne strony wybranych postaci a następnie zastanawiali się, jakie oni sami mają mocne strony, co ich wyróżnia i co wpływa na ich poczucie własnej wartości.

Pomocne było opracowanie mapy wizyjnej – „Ja teraz – Ja w przyszłości”, dzięki której można było odnieść się do swoich planów oraz zastanowić co jest istotne, aby w przyszłości mieć poczucie osiągniętego sukcesu