ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

25.06.2018

W piątek zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.

Spotkanie na hali rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki i odśpiewania hymnu panstwowego. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz wykazali się aktywnością w wolontariacie, drużynie ratowniczej lub orkiestrze dętej, otrzymali nagrody książkowe.

 

Nagrody specjalne za najwyższe średnie ocen otrzymały trzy uczennice z kl. II LO - Julia Klepacka, Patrycja Nasuta i Natalia Zimnoch. Książki wręczył osobiście Starosta Sokólski, pan Piotr Rećko, który gratulował wszystkim uczniom i nauczycielom osiągnięć i życzył dobrego, bezpiecznego wypoczynku. Pan Starosta podkreślił, że w naszej szkole nie brak talentów sportowych i muzycznych, o czym świadczy duża liczba uczniów, którzy co roku otrzymują stypendia przyznawane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego. Wielu uczniów Technikum korzysta także ze wsparcia w ramach projektów unijnych realizowanych przez Powiat Sokólski.

 

Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego, w imieniu wszystkich uczniów, podziękowały Radzie Pedagogicznej i pracownikom szkoły za pracę. Ogłoszono również wyniki Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2017/2018. W kategorii nauczyciel - Autorytet zwyciężyła p. Katarzyna Hyziewicz, Super Wykładowcą został p. Dariusz makarewicz,  w kategorii Nauczyciel - Dobre Słowo najwięcej głosów otrzymała p. Bożena Jaroszewicz, a w kategorii Chodząca Sprawiedliwość - p. Danuta Rusel.

 

Wszystkim życzymy udanych, bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

 

fotorelacja na stronie: https://zdjeciaszkolasuchowola.blogspot.com/

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa