ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Podsumowanie projektu

24.06.2015

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie.

 

W projekcie uczestniczyło 120 uczniów (51 dziewcząt i 69 chłopców).

 

 

  • 90 osób ukończyło kursy i szkolenia zawodowe m.in.kurs eksploatacji kombajnów zbożowych, kurs minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych objętych  systemem płatności bezpośrednich oraz płatnościami w ramach zrównoważonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych, kurs prawa jazdy kategorii B na samochód dostawczy oraz kategorii B+E,kurs pilarza, kurs pierwszej pomocy,kurs operatora koparko – ładowarki, kurs kucharza małej  gastronomii, kurs operatora wózków widłowych i wymiany butli LPG, szkolenie z technik sprzedaży, szkolenie z reklamy i marketingu i kurs obsługi kas fiskalnych.

 

  • 53 osoby skorzystały z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z jęz. polskiego, jęz. angielskiego i matematyki a 27 osób z zajęć przygotowujących do matury.

 

  • 49 uczniów uczestniczyło w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych z kierunków: technik rolnik, technik prac biurowych i technik handlowiec.

 

  • 60 osób odbyło praktyki zawodowe (handlowe w lokalnych przedsiębiorstwach oraz w Gospodarstwie Ogrodniczym w Białousach).

 

  • 64 osoby miało okazję zdobyć ciekawe informacje podczas wyjazdów studyjnych: do Kielc na XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, do Poznania na XXVII Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz do Boleszyna koło Gdańska do biogazowi.

 

  • 52 osoby zostały objęte poradnictwem zawodowym – grupowym i indywidualnym, w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej.

 

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież poszerzała i uzupełniała swoją wiedzę, zdobywała nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, rozwijała swoje zainteresowania i umiejętności społeczne. Wszystko to, mamy nadzieję, będzie owocowało w ich przyszłym życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym.

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa