ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Nauczyciele

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SUCHOWOLI

 

Nr  Imię i nazwisko  Pełniona funkcja
1. Jerzy Sienkiewicz dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
2. Wioleta Barbara Malinowska pedagog szkolny, nauczyciel informatyki, WDŻ, EdB,
3. Marta Karna nauczyciel bibliotekarz
4. Ks.Tomasz Małyszko nauczyciel religii
5. Agnieszka Bielec nauczyciel języka polskiego i przedmiotów zawodowych
6. Małgorzata Karczewska nauczyciel języka angielskiego
7. Marta Gniedziejko nauczyciel jezyka angielskiego
8. Katarzyna Świrydowicz nauczyciel języka niemieckiego i rosyjskiego
9. Jolanta Wirkowska nauczyciel języka rosyjskiego
10. Danuta Rusel nauczyciel historii, WOS i historii i społeczeństwa
11. Jarosław Kamiński nauczyciel geografii i przedsiębiorczości
12. Paulina Pawełko nauczyciel biologii
13. Jolanta Bartosz nauczyciel matematyki
14. Jarosław Kuźma nauczyciel matematyki
15 Jolanta Konstańczuk nauczyciel fizyki
16. Martyna Skorupska nauczyciel chemii
17. Bożena Jaroszewicz nauczyciel przedsiebiorczości i przedmiotów zawodowych
17. Wojciech Krystoń nauczyciel wychowania fizycznego
18. Jolanta Bernatowicz nauczyciel wychowania fizycznego
19. Monika Sadowska nauczyciel przedmiotów zawodowych
20. Janina Sawoń nauczyciel przedmiotów zawodowych
21. Tadeusz Janczylik nauczyciel przedmiotów zawodowych
22. Bolesław Budzisz nauczyciel przedmiotów zawodowych
23. Ludmiła Alina Smyk nauczyciel przedmiotów zawodowych
24. Emilia Karp nauczyciel języka polskiego
25. Ewa Klejno nauczyciel plastyki
26. Jarosław Szczerba dyrygent orkiestry
27. Julia Kaczorowska instruktorka mażoretek
     
 
 

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Nasza drużyna ponownie w ścisłej czołówce Polski. W XXVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Płocku zajęli V miejsce! Gratulacje...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa