ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Kluby uczniowskie działające w Liceum Ogólnokształcącym w Suchowoli


Oxford Team

Spotkania klubu odbywają się raz w tygodniu.   Opiekunem klubu jest M.Karczewska. Celem klubu jest rozwijanie umiejętności językowych, popularyzacja kultury angloamerykańskiej oraz przełamywanie barier językowych. If you want to expand your English, this is a place for you. Join us - don\'t hesitate
If you want to expand your English, this is a place for you. Join us - don\'t hesitate

 

 

 


 

 

Szkolny Klub Europejski

 

 

Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół w Suchowoli powstał 12 marca 2004 roku z inicjatywy 12 uczniów kl. I - II, pod opieką nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie - mgr Danuty Rusel.

Założyciele sformułowali i uchwalili swój statut oraz ogłosili konkurs na logo Klubu. Zwycięzcą konkursu i autorem klubowego znaku został Dariusz Koźbiel. Zgodnie z przyjętym statutem 2 kwietnia 2004 roku przeprowadzono wybory do władz Klubu.

Założyciele sformułowali i uchwalili swój statut oraz ogłosili konkurs na logo Klubu. Zwycięzcą konkursu i autorem klubowego znaku został Dariusz Koźbiel. Zgodnie z przyjętym statutem 2 kwietnia 2004 roku przeprowadzono wybory do władz Klubu.

 1. Celem Klubu jest:
 2. zdobywanie i propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej, integracji europejskiej,
 3. poszerzanie wiedzy na temat Europy w różnych aspektach: geografia, historia, kultura, gospodarka,
 4. pogłębianie wiedzy o instytucjach europejskich oraz innych organizacjach międzynarodowych
 5. analizowanie wyzwań stojących przed współczesną Europą,
 6. budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności w oparciu o wartości duchowe, tradycje europejskie, ojczyste i regionalne,
 7. rozbudzanie wśród młodzieży wzajemnej tolerancji i szacunku
 8. kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury regionalnej
 9. współpraca z innymi klubami europejskimi
 10. rozwijanie współpracy między młodymi Europejczykami poprzez nawiązywanie kontaktów,
 11. rozwijanie u młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, dziedzictwo kulturowe

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie klubu: ske.losuchowola.edu.pl

 


 

Biebrzański Klub Przyrodników

 

Biebrzański Klub Przyrodników powołany został z inicjatywy Pracowni Architektury Żywej, decyzją Związku Komunalnego \"Biebrza\". Jego członkami są uczniowie Gimnazjum i Zespołu Szkół w Suchowoli. Celem utworzenia BKP było zaangażowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz uczestniczenie w edukacji przyrodniczej, by uwrażliwiać ich na piękno przyrody. Młodzież uczestnicząca w pracach BKP odkrywa tajemnice natury, aktywnie uczestniczy w jej ochronie i monitoringu. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego FOŚiGW, Gminy Suchowola, Sokólskiego Funduszu Lokalnego, Funduszu Partnerstwo dla Środowiska, Związku Komunalnego \"Biebrza\", Pracowni Architektury Żywej, realizujemy projekty z dziedziny ekologii i edukacji przyrodniczej.

Opiekunem Biebrzańskiego Klubu Przyrodników jest nauczyciel biologii p. Katarzyna Kotiuk oraz p. Michał Matyskiel

Więcej informacji na oficjalnej stronie klubu: bkp.losuchowola.edu.pl

 


 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy \"Błękitni\"

 

Zebranie założycielskie odbyło się 10 lutego 1999 r. w Zespole Szkół w Suchowoli. W zebraniu uczestniczyły 54 osoby. UKS \"Błękitni\" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

 

 

 Zebranie założycielskie odbyło się 10 lutego 1999 r. w Zespole Szkół w Suchowoli. W zebraniu uczestniczyły 54 osoby. UKS \"Błękitni\" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

 

 


 

Celem klubu jest:
 

 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
 2. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 


   

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
Klub opiera swoja działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
W ramach Klubu działają sekcje: lekkoatletyczna, tenisa stołowego, koszykówki, piłki siatkowej. W 2001 roku klub otrzymał sprzęt do uprawiania lekkoatletyki a w 2003 roku sprzęt do tenisa stołowego.

 


 

Największymi sukcesami może pochwalić się sekcja lekkoatletyczna, której zawodnicy zdobywali czołowe miejsca na szczeblu województwa i kraju.
Oto niektóre z nich:

 

2002 r.
 

 1. Paweł Świderski - brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w skoku w dal wynikiem 7,33 m - Bielsko Biała 2002 r.

 

2003 r.

 

 1. Anna Jaroszewicz - 5 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na 100 m ppł.
 2. Anna Jaroszewicz - srebrny medal w sztafecie 4x100 m w MPJ.
 3. Pierwsze miejsce zespołu dziewcząt w Licealiadzie woj. Podlaskiego w tenisie stołowym.
 4. Trzecie miejsce zespołu dziewcząt w Licealiadzie woj. Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych.

 

2004 r.
 

 1. Krzysztof Jaroszewicz - finalista Mistrzostw Polski Juniorów w trójskoku.
 2. Łukasz Mróz - finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skoku wzwyż w Zielonej Górze.
 3. Krzysztof Tomaszewski - finalista OOM w biegu na 100 m w Zielonej Górze.
 4. Sławomir Marchel -finalista OOM w pchnięciu kulą w Zielonej Górze.
 5. Czwarte miejsce drużyny dziewcząt i chłopców w Licealiadzie woj. Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych.
 6. Piąte miejsce w Finale Licealiady woj. Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej drużyny chłopców.
 7. Trzecie miejsce drużyny chłopców w II Podlaskich Mistrzostwach w Lekkiej atletyce:
 8. Krzysztof Tomaszewski - 3 miejsce w biegu na 100 m,
 9. Łukasz Mróz - 1 miejsce w skoku wzwyż,
 10. Sławomir Marchel - 3 miejsce w pchnięciu kulą,
 11. Krzysztof Busłowki - 1 miejsce w biegu na 400 m ppł,
 12. Krzysztof Jaroszewicz - 1 miejsce w trójskoku.
 • Piąte miejsce zespołu dziewcząt w Finale Licealiady woj. Podlaskiego w szachach.
 • Trzecie miejsce drużyny dziewcząt w finale Licealiady woj. Podlaskiego w tenisie stołowym. 2005 r

 

 1. Drugie miejsce drużyny chłopców w Finale Licealiady woj. Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej,
  indywidualnie:
  1. Drugi Krzysztof Tomaszewski w bieg na 100 m wynikiem 10,85 m,
  2. Pierwszy Łukasz Mróz w skoku wzwyż,
  3. Drugi Dawid Borowski w skoku wzwyż,
  4. Pierwszy Krzysztof Jaroszewicz w trójskoku.
 2. d) Pierwszy Krzysztof Jaroszewicz w trójskoku,
  indywidualnie:
  1. Pierwszy Łukasz Mróz w skoku wzwyż wynikiem 205 cm,
  2. Pierwszy Krzysztof Tomaszewski w biegu na 100 m wynikiem 11,02 s,
  3. Trzeci Krzysztof Busłowski w biegu na 400 m ppł.
 3. Drugi Krzysztof Tomaszewski w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieży Szkolnej w Pile wynikiem 10,75 s.
 4. Pierwszy Łukasz Mróz w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieży Szkolnej w Pile wynikiem 204 cm.
 5. Pierwszy Łukasz Mróz w skoku wzwyż w Finale Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Częstochowie wynikiem 208 cm.
 6. Czwarty Łukasz Mróz w Mistrzostwach Polski Juniorów w Bydgoszczy wynikiem 208 cm, członek Kadry Narodowej Juniorów.
 7. Tomasz Szubzda - czołowy skoczek wzwyż woj. Podlaskiego finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Warszawie w skoku wzwyż.
 8. Krzysztof Tomaszewski - czołowy sprinter województwa i kraju w kategorii juniora w biegu na 100 m, członek Kadry Narodowej Juniorów.

Dawid Borowski - czołowy skoczek wzwyż woj. Podlaskiego, I miejsce w Międzywojewódzkich Eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Warszawie w skoku wzwyż.

Justyna Bolesta - I miejsce w Międzywojewódzkich Eliminacjach do OOM w pchnięciu kulą wynikiem 11,52 m, 7 wynik w kraju w kategorii juniorki młodszej w pchnięciu kulą w sezonie 2005.

 1. Magdalena Sieńko - 7 miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Lubelsko - Podlaskiego w biegach przełajowych na dyst. 3 km w Białej Podlaskiej 11.03.2006 - awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych we Włocławku.

  LEKKOATLETYCZNE REKORDY SZKOŁY W KATEGORII DZIEWCZĄT

   

  Lp.

  Konkurencja

  Imię i nazwisko

  Wynik

  Rok

   

  100 m

  Jaroszewicz Anna 1

  12.62

  2003

   

  200 m

  Jaroszewicz Anna 1

  26.71

  2002

   

  400 m

  Gudewicz Agnieszka

  62,78

  2008

   

  800 m

  Rojsza Beata

  2:28,96

  2008

   

  1500 m

  Gudewicz Barbara

  5:16,32

  1997

   

  3000 m

  Gudewicz Barbara

  11:26.46

  1997

   

  5000m

  Rojsza Beata

  19:56,68

  2007

   

  4x100 m

  Jaroszewicz A1., Matyskiel A.,
  Krutul E., Wierzbicka M.

  52.89

  2003

   

  4x400m

  Hońko K., Janewicz M.,

  Rojsza B., Gudewicz A.

  4:37,90

  2009

   

  Skok w dal

  Jaroszewicz Anna 1

  4.89

  2001

   

  Trójskok

  Makarska Paulina

  9.92

  2000

   

  Skok wzwyż

  Klin Aleksandra

  170

  2008

   

  Pchnięcie kulą 4kg

  Bolesta Justyna

  10.16

  2006

   

  Pchnięcie kulą 3kg

  Jaroszewicz Anna 2

  13,72

  2013

   

  Rzut dyskiem 1kg

  Jaroszewicz Anna 2

  35.88

  2012

   

  Rzut oszczepem 600g

  Osiecka Anna

  37.38

  2007

   

  Rzut młotem 4kg

  Krynicka Halina

  22,40

  2009

   

  100 m ppł

  Jaroszewicz Anna 1

  15.09

  2001

   

  400m ppł

  Rojsza Beata

  69,65

  2008

   

  1500m prz

  Rojsza Beata

  5:49,61

  2007

   

  Chód 5000m

  Baranowska Agata

  35:08,00

  2010

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LEKKOATLETYCZNE REKORDY SZKOŁY W KATEGORII CHŁOPCÓW

   

  Lp.

  Konkurencja

  Imię i nazwisko

  Wynik

  Rok

   

  100 m

  Tomaszewski Krzysztof

  10.75

  2005

   

  200 m

  Tomaszewski Krzysztof

  22.16

  2006

   

  400 m

  Chilicki Robert

  50.44

  1997

   

  800 m

  Korzeniewski Mateusz

  2:03.75

  2010

   

  1500 m

  Kużbiel Daniel

  4:15,05

  2010

   

  3000 m

  Sadowski Dariusz

  9:10.42

  1997

   

  5000 m

  Sadowski Dariusz

  16:33.45

  1997

   

  3000m prz.

  Kużbiel Daniel

  6:47,68

  2010

   

  4x100 m

  Pawliński A, Borowski D,
  Mróz Ł, Tomaszewski K.

  43.22

  2006

   

  4x400m

  Jasiński P., Korzeniewski M.

  Pomichter M., Grygielko T.

  3:33,73

  2010

   

  Skok w dal

  Świderski Paweł

  7.33

  2002

   

  Trójskok

  Jaroszewicz Krzysztof

  14.22

  2005

   

  Skok wzwyż

  Mróz Łukasz

  2.15

  2006

   

  Pchnięcie kulą7,25

  Kozakiewicz Kamil

  15,07

  2011

   

  Pchnięcie kulą 6,00

  Kozakiewicz Kamil

  16,93

  2012

   

  Pchnięcie kulą 5.0 kg

  Kozakiewicz Kamil

  16,15

  2010

   

  Rzut dyskiem 2 kg

  Waśko Maciej

  38.64

  2006

   

  Rzut dyskiem 1.75 kg.

  Waśko Maciej

  45.18

  2006

   

  Rzut dyskiem 1.5 kg.

  Makara Dariusz

  40.50

  1995

   

  Rzut oszczepem 800g

  Kotuk Marcin

  68,10

  2012

   

  Rzut oszczepem 700 g

  Omielan Krzysztof

  56,73

  2009

   

  Rzut młotem 5kg

  Toczko Daniel

  26,63

  2010

   

  Rzut młotem 6kg

  Kopańko Rafał

  41,03

  2010

   

  Rzut młotem 7,25kg

  Kopańko Rafał

  40,06

  2010

   

  400 m ppł 91cm

  Jasiński Paweł

  56,94

  2012

   

  400m ppł. 84

  Jasiński Paweł

  57,78

  2010

   

  Tyczka

  Żukowski Kamil

  340cm

  2012

   

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Nasza drużyna ponownie w ścisłej czołówce Polski. W XXVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Płocku zajęli V miejsce! Gratulacje...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa