ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Kierunki kształcenia

Szkoła kształci w dwóch szkołach:

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki 

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, biologia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie.

 

Głównym jezykiem obcym  nauczanym w szkole jest jezyk angielski. Drugim jezykiem obowiązkowym jest jezyk rosyjski lub niemiecki. Nauka jezyków obcych odbywa sie z podziałem na grupy.

 

Technikum w Suchowoli

 

Technikum jest czteroletnie i kształci w zawodach: 

 

1. Technik rolnik

 

Przedmioty zawodowe: produkcja roślinna i zwierzeca, mechanizacja rolnictwa, ekonomika w rolnictwie, zajecia specjalizacyjne, przepisy ruchu drogowego. Praktyki odbywają sie w klasie II i III przez miesiąc w gospodarstwach rolnych. Szkoła konczy sie egzaminem zawodowym.

 

Szkoła organizuje kurs jazdy ciągnikiem.

 

2. Technik handlowiec

 

Przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, ekonomika przedsiebiorstw, elementy prawa, organizacja i technika sprzedaży,obsługa klientów, marketing w działalności handlowej, jezyk obcy zawodowy, specjalizacja (jej program opracowuje szkolny zespół przedmiotowy właściwy dla zawodu), praktyka zawodowa 4 tygodnie. Cykl kształcenia zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika handlowca.

 

Ponadto w szkole stale działają:

  • Szkolny Klub Europejski
  • Biebrzanski Klub Przyrodników
  • Uczniowski Klub Sportowy „Błekitni”
  • Oxford Team- klub jezyka angielskiego
  • Młodzieżowa Orkiestra Deta
  • Zespół Taneczny „FOCH”.
  • Organizujemy dodatkowe fakultety przygotowujące do matury oraz zajecia dodatkowe i koła naukowe z matematyki, biologii i chemii. Szkoła od lat realizuje projekty o charakterze edukacyjnym i kulturalnym ze środków europejskich oraz krajowych.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Nasza drużyna ponownie w ścisłej czołówce Polski. W XXVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Płocku zajęli V miejsce! Gratulacje...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa