ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Europejski Chleb Pokoju

W Suchowoli rośnie ziarno na Europejski Chleb Pokoju

 

Informacje o projekcie PeaceBread 

 

Zobacz relację z wysiania zboża w dniu 19 września 2013 roku

 

W dniu 24 września w Berlinie młodzież naszej szkoły zaproszona została przez organizatorów ze strony niemieckiej na siew żyta będący częścią projektu „Europejski Chleb Pokoju”. Uczniowie wysieli zboże wspólnie z organizatorami i innymi gośćmi stojąc w miejscu, w którym przebiegał Mur Berliński. Zboże zostało wysiane w tzw. „pasie śmierci”. 

 

 

 

 

Polska została zaproszona do pieczenia Europejskiego Chleba Pokoju. Podczas spotkania w Brukseli z ministrem Stanisławem Kalembą, niemiecka minister ds. ochrony żywności, rolnictwa i ochrony konsumentów Ilse Aigner zaprosiła nasz kraj do wzięcia udziału w inicjatywie „PeaceBread”.

Wydarzenie to ma być częścią obchodów, przypadającej na 2014 rok, 25. rocznicy upadku muru berlińskiego i żelaznej kurtyny w Europie. Minister Aigner przekazała polskiemu ministrowi rolnictwa symboliczny woreczek z nasionami żyta, które zostaną zasiane w Polsce, a także w dziewięciu innych krajach Europy Środkowej, które łączy wspólna droga do demokracji. A mianowicie w Bułgarii, Estonii, Litwie, Łotwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Czechach oraz na Węgrzech. Zebrane plony zostaną przekazane organizatorom “PeaceBread”, a następnie wykorzystane do wypieku wspólnego europejskiego chleba pokoju, który w ramach berlińskich uroczystości będzie symbolem upadku komunizmu w Europie.

Minister Stanisław Kalemba dziękując za zaproszenie naszego kraju do uczestnictwa w wydarzeniu „PeaceBread” podkreślił:

– Droga do wolności zainicjowana przez Solidarność, przyczyniła się do upadku komunizmu w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej, a poprzez to, do obalenia Muru Berlińskiego i zjednoczenia Niemiec. Tym bardziej cieszy nas inicjatywa pieczenia Europejskiego Chleba Pokoju, która zarówno dla Polski jak i Niemiec ma bardzo ważne i symboliczne znaczenie.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Upieczemy-Europejski-Chleb-Pokoju

 

Nasza Szkoła  została zaproszona do realizacji tego projektu. To ogromne wyróżnienie!  Już niedługo otrzymamy ziarno, które wysiejemy na naszym polu.

Projekt jest koordynowany  przez stowarzyszenie „FriedensBrot e.V”, pod patronatem federalnej Minister wyżywienia, rolnictwa i ochrony konsumentów, Ilse Aigner. Od 2005 r. w pasie śmierci przy Murze Berlińskim na Bernauer Straße jest wysiewane żyto, z którego po zbiorach wypiekane są hostie. Tym razem  „zboże jubileuszowe” z Suchowoli i innych krajów europejskich zostanie zmielone razem ze zbożem zebranym w Berlinie, a następnie zostanie z niego upieczony „europejski chleb pokoju”. Uroczystości będzie towarzyszyć konferencja naukowa pt.: „Rolnictwo i pokój  - niepodzielna rzeczywistość w Europie”. Przebieg projektu ma ponadto zostać zarejestrowany w formie filmu dokumentalnego.

Cieszymy się że będziemy gospodarzami tego projektu w Polsce.  Szczególny charakter projektu ma ścisły związek z naszą szkołą, do której uczęszczał bł.ks. Jerzy Popiełuszko, który poświecił życie ideałom wolności i pokoju oraz ma związek z działalnością szkoły, która podejmuje inicjatywy obywatelskie, a jej uczniowie co roku uczestniczą w akcji Amnesty International na rzecz zwolnienia aresztowanych za walkę o wolność w krajach, w których łamane są prawa człowieka. Ponadto Suchowola jako Centrum Europy staje się wiec symbolicznym miejscem tej inicjatywy.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Nasza drużyna ponownie w ścisłej czołówce Polski. W XXVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Płocku zajęli V miejsce! Gratulacje...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa