ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Podsumowanie projektu

29.06.2015

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM

W trakcie projektu:

 

,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli

 

były realizowane zajęcia:                                                                                                                                                                           

                                                                                               

- ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH – przygotowujące do matury:

  · z języka polskiego – 52 osoby

  · z języka angielskiego – 51 osób

  · z matematyki – 52 osoby

  · z fizyki – 9 osób

  · z chemii – 8 osób

  · z biologii – 11 osób.                                          

                                                             

 

- ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I KLAS PIERWSZYCH – koła naukowe:

  · z matematyki – 12 osób

  · z fizyki – 11 osób

  · z chemii – 13 osób

  · z biologii – 13 osób.

 

  Zajęcia językowe:

  · z języka angielskiego – 12 osób

  · z języka niemieckiego – 5 osób

  · z języka francuskiego – 6 osób.

 

  Zajęcia wyrównawcze:

  · z matematyki – 13 osób

  · z języka angielskiego – 18 osób.

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                 

 - WARSZTATY NAUKOWE – dla zainteresowanych uczniów z klas I – III:

   · warsztat wilczy – 10 osób

   · warsztat ornitologiczny – 10 osób

   · warsztat botaniczny – 10 osób.

 

 

 

 

- WYJAZDY LABORATORYJNE  – dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz dla tych,

   którzy wybrali te przedmioty na poziomie rozszerzonym:  

    · wyjazd na Politechnikę Warszawską – cztery grupy po 16 osób

    · wyjazd na Uniwersytet w Białymstoku – cztery grupy po 8 osób.

 

 

- PORADNICTWO W ZAKRESIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ – dla uczniów

  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów klas trzecich – 56 osób.

 

 

- ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE – dla uczniów o specjalnych potrzebach

  edukacyjnych oraz uczniów wymagających fachowego poradnictwa – 11 osób.

 

 

- KURSY KOMPUTEROWE – dla zainteresowanych uczniów z klas I – III:

   · kurs grafiki komputerowej Corel/Photoshop – 17 osób.

   · kurs ECDLStandard – 16 osób.

 

 

- WYJAZD STUDYJNY DO OLSZTYNA: m. in. do Obserwatorium Astronomicznego i na

  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – 18 osób.                                                 

 

 

 

W projekcie uczestniczyło 93 uczniów (59 dziewcząt i 34 chłopców).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Nasza drużyna ponownie w ścisłej czołówce Polski. W XXVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Płocku zajęli V miejsce! Gratulacje...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa