ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD   UCZNIOWSKI  W   ROKU  SZKOLNYM  2016/2017:

 

klasa II T

 

przewodnicząca - Martyna Hakało

zastępca - Renata Karpowicz
sekretarz - Karolina Kotowska
skarbnik - Patryk Wojciech Chomiak

 

Opiekun samorządu: Tadeusz Janczylik

 

 

 

 ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

  1. Reprezentowanie interesów młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli.
  2. Podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia praw człowieka, w tym praw dziecka i ucznia.
  3. Podejmowanie działań na rzecz likwidacji negatywnych zjawisk występujących wśród młodzieży.
  4. Działalność na rzecz idei samorządności uczniowskiej na terenie szkoły.
  5. Udział w akcjach charytatywnych, propagowanie idei wolontariatu.
  6. Pielęgnacja tradycji szkolnych, urozmaicenia życia w szkole poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych.
  7. Zajmowanie stanowiska w sprawach uczniów.
  8. Integrowanie społeczności szkolnej.

 

 

WYKAZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ REALIZOWANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 

Lp. Planowane działania Termin realizacji
1. XXIII Festiwal Młodych Talentów 30 listopada 2016
2. Mikołajki Szkolne 6 grudnia 2016
3. Góra Grosza 7-9 grudnia 2016
4. Dzień bez przeklinania 17 grudnia 2016
5. Walentynki 14 lutego 2017
6. Konkurs na Najsympatyczniejszego Absolwenta 26 kwietnia 2017
7. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja 2017
8. Dzień Europy 9 maja 2017
9. Wybory Samorządu Uczniowskiego 12 października 2017
10. Prowadzenie gazetki ściennej cały rok
11. Inne w razie potrzeby cały rok
     

 


 

 

WYKAZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI NAUCZYCIELAMI I ORGANIZACJAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

l.p. Planowane działania Termin realizacji
1. Święto Niepodległości 10 listopada 2016
2. Światowy Dzień Rzucania Palenia 17 listopada 2016
3. Uczta Smakosza (na cel charytatywny) 1-2 grudnia 2016
4. Maraton Pisania Listów - Amnesty International 3 grudnia 2016
5. Opłatek Szkolny 22 grudnia 2016
6. XXV Finał WOŚP 15 stycznia 2017
7. Światowy Dzień Zrowia 7 kwietnia 2017
8. Dzień Języków Obcych kwiecień 2017
9. Międzynarodowy Dzień Ziemi  21 kwietnia 2017
10. Pożegnanie Absolwentów 28 kwietnia 2017
11. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2017
12. Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2017
13. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 23 czerwca 2017
14. Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 4 września 2017
15. Kiermasz podręczników wrzesień 2017
16. Dzień Edukacji Narodowej październik 2017
17. Dzień Patrona i ślubowanie klas pierwszych październik 2017
18. Imprezy sportowe cały rok
19. Akcje charytatywne cały rok
20. Akcja "Elektroodpady" cały rok
21. Inne w razie potrzeby cały rok

 

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa