ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym

27.02.2014

Aktualności projektu »Ogłoszenia projektu »

Technikum w Suchowoli otrzymało kolejne dofinasowanie, tym razem na projekt Technikum w Suchowoli- nowa jakość kształcenia zawodowego, w ramach programu  9.2. Podniesienia atrakcyjności i jakość kształcenia zawodowego. 

 

 

Termin realizacji: styczeń 2014- czerwiec 2015 

 

W ramach projektu planujemy:

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

- zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych

 

Dla technika rolnika:

- kurs eksploatacji kombajnów zbożowych

- kurs stosowania środków ochrony roślin

- kurs pilarza

- kurs operatorów wózków widłowych

- kurs kat B- sam. dostawczy

- Kurs B+E

- kurs na koparko- ładowarkę

- kurs pierwszej pomocy

 

Dla technika handlowca:

- kurs obsługi kas fiskalnych

- kurs technik sprzedaży

- szkolenia z reklamy i marketingu

 

Ponadto:

- poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne

- wyjazdy studyjne 

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- praktyki w gospodarstwach oraz placówkach handlowych

 

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa