ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Równe szanse lepszy start

07.03.2014

Aktualności projektu »Ogłoszenia projektu »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pt: Równe szanse lepszy start- projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów Liceum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli, został przyjęty do realizacji w ramach programu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów naszego LO i będzie dotyczył organizacji następujących zajęć: 

 1. Zajęcia przygotowujące do matury  z j.polskiego,  j.angielskiego,  matematyki, fizyki, chemii i biologii
 2. Koła naukowe z biologii, chemii, fizyki i matematyki- wykorzytujące wiadomości z zakresu rozszerzonego z tych przedmiotów i wzbogacanych doświadczeniami i zajęciami praktycznymi. 
 3. Zajęcia z języków obcych: angielski, francski i niemiecki również z native speakerem.
 4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, angielskiego, niemieckiego,
 5. Warsztaty naukowe – kilkudniowe  warsztay botaniczne, ornitologiczne na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obóz wilczy na terenie Puszczy Augustowskiej. 
 6. Wyjazdy laboratoryjne – ćwiczenia z fizyki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej,  chemii na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej  w profresjonalnych laboratoriach oraz  ćwiczenia z biologii na Uniwersytecie w Białymstoku.
 7. Poradnictwo w zakresie kariery zawodowej i edukacyjnej 
 8. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 9. Kursy komputerowe
 • Kurs grafiki komputerowej
 • Kurs ECDL  

Termin realizacji: wrzesień 2014- czerwiec 2015. 

Budżet: 300 000 zł 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa