ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Moja szkoła moją szansą

07.11.2016

Aktualności projektu »Ogłoszenia projektu »

 

 

  

 

Zakres projektu


„Moja szkołą moją szansą- projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy”

 

 

Zobacz film promujący projekt 

 1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas I-III
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język angielski
  • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 2. Zajęcia przygotowujące do matury- klasa  IV
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
 3. Kursy zawodowe dla technika rolnika
  • Kurs eksploatacji kombajnów
  • Kurs stosowania środków ochrony roślin
  • Kurs inseminacji bydła
  • Kurs pilarza
  • Kurs spawacza
  • Kurs operatorów wózków widłowych i wymiany butli LPG
  • Kurs prawa jazdy kat. B
  • Warsztaty z zakresu zakładania i pozyskiwania środków na działalność pozarolniczą
 4. Zajęcia przygotowujące do egz. zawodowego dla technika rolnika
  • Produkcja zwierzęca
  • Produkcja roślinna
 5. Praktyki dla technika rolnika
  • Instytut Hodowli zwierząt w Biebrzy
  • Przedsiębiorstwo rolne w Białołusach
 6. Zakup urządzeń IT
  • Zakup 4 tablic interaktywnych z oprogramowaniem
  • Zakup 20 komputerów stacjonarnych z OFFICE
  • Zakup oprogramowania do dawkowania pasz
  • Zakup oprogramowania biurowego i księgowego
  • Zakup programów do nauki języka angielskiego
  • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
 7. Zakup wyposażenia do pracowni mechanizacji rolnictwa
  • Zakup ciągnika z przyczepąc
  • Zakup urządzeń do stolarni i ślusarni

 

Zajęcia dodatkowe dla technika prac biurowych i handlowca:

 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 2. Warsztaty tworzenia własnego wizerunku oraz firmy
 3. Kurs obsługi kas fiskalnych
 4. Mój potencjał moją szansą

 

Praktyki dla technika prac biurowych

 • Praktyki w organizacjach pozarządowych i urzędzie

Wyjazdy studyjne dla technika rolnika

 • Berlin- biogazowanie
 • Kielce- Agrotech

Dodatkowe kursy:
Kurs kucharza małej gastronomii dla dziewczyn z technika rolnika i technika prac biurowych.


Całkowita kwota projektu: 956 000 zł


Kwota dofinasowania: 956 000 zł

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa