ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Nauczyciele

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SUCHOWOLI

 

Nr  Imię i nazwisko  Pełniona funkcja
1. Jerzy Sienkiewicz dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
2. Wioleta Barbara Malinowska pedagog szkolny, WDŻ, EdB
3. Marta Karna nauczyciel bibliotekarz
4. Ks.Michał Podbielski nauczyciel religii
5. Agnieszka Bielec nauczyciel języka polskiego i przedmiotów zawodowych
6. Małgorzata Karczewska nauczyciel języka angielskiego
7. Katarzyna Hyziewicz nauczyciel języka angielskiego
8. Marta Gniedziejko nauczyciel języka francuskiego
9. Artur Łajewski nauczyciel języka niemieckiego
10. Danuta Rusel nauczyciel historii i WOS
11. Jarosław Kamiński nauczyciel geografii
12. Dariusz Makarewicz nauczyciel biologii
13. Jolanta Bartosz nauczyciel matematyki
14. Anna Konstanczuk nauczyciel matematyki i informatyki
15 Mariusz Januszkiewicz nauczyciel fizyki
16. Dorota Andruk nauczyciel chemii
17. Bożena Jaroszewicz nauczyciel przedsiebiorczości i przedmiotów zawodowych
17. Wojciech Krystoń nauczyciel wychowania fizycznego
18. Eugeniusz Klin nauczyciel wychowania fizycznego
19. Monika Sadowska nauczyciel przedmiotów zawodowych
20. Ludmiła Alina Smyk nauczyciel przedmiotów zawodowych
21. Tadeusz Janczylik nauczyciel przedmiotów zawodowych
22. Paweł Busłowski nauczyciel przedmiotów zawodowych
23. Jerzy Zdanewicz dyrygent orkiestry
24. Jarosław Szczerba instruktor orkiestry
25. Paulina Smarżewska instruktor doboszek

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa