ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

Potrzebujesz kwalifikacji rolniczych?

Chcesz mieć zawód handlowca?

Masz skończone 18 lat?

Jesteś absolwentem szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej lub wyższej?

 

Zespół Szkół  w Suchowoli oferuje ci udział w bezpłatnych  kursach kwalifikacyjnych w zawodzie technik rolnik oraz technik handlowiec.

Kursy odbywają się w:

- w systemie zaocznym

-  z wykwalifikowaną kadrą

Gwarantujemy odbycie praktyk zawodowych

Zapisy trwają do 31 sierpnia 2013 roku w Zespole Szkół  w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola.

Tel/fax: 85 7124010

 

Program kursów: 

Technik rolnik

Kwalifikacje:

Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej (symbol: R.16)

Prowadzenie produkcji rolniczej (symbol: R.3)

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle rolnym

30

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ - Organizacja małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska

 

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

15

Podstawy rolnictwa

45

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

51

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Prowadzenie produkcji roślinnej

141

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

141

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

141

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Organizowanie produkcji roślinnej

65

Organizowanie produkcji zwierzęcej

65

RAZEM:

774

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

 

 

Technik Handlowiec

Kwalifikacje: 

Prowadzenie sprzedaży - A.18

Zarządzanie działanością handlową- A.22

 

 

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ - Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego

 

Towaroznawstwo

25

Prawo konsumenta

8

Promocja

7

Podstawy ekonomii

25

Technika pracy biurowej

15

Statystyka

25

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży

 

Organizowanie sprzedaży

227

Sprzedaż towarów

228

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.22.Prowadzenie działalności handlowej

 

Organizowanie działań reklamowych o marketingowych

69

Zarządzanie działalnością handlową

69

Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno - finansowej

70

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa