ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Dokumenty szkolne

Wykaz podręczników dla nowej podstawy programowej  obowiązujący dla klasy I, II LO i Technikum obowiązujący od 2012 roku

 

WYKAZ 

 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

STATUT 

 

RAMOWE PLANY NAUCZANIA  2012/2013

 

1a

1b

1t

 

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

 

Przedmiot Plan wynikowy Przedmiotowy system oceniania
Język angielski - poziom podstawowy- II- IIIb- I-III T Plik w Wordzie
Plik w formacie pdf
 
Język angielski - poziom średnio zaawansowany II-IIIa Plik w Wordzie
Plik w formacie pdf
 
Historia - klasa IIa i  LO Plik w Wordzie (format rtf)  
Historia - klasa IIb LO Plik w Wordzie  
Historia - klasy III LO Plik w Wordzie  
Wiedza o społeczeństwie - klasy II i III Plik w Wordzie  
Produkcja roślinna   Plik w Wordzie
Zajęcia praktyczne   Plik w Wordzie
Wychowanie fizyczne Plik w Wordzie
Zakres wymagań
Plik w Wordzie
Informatyka Plik w Wordzie  

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa