ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Zmarł Jerzy Zdanewicz

10.11.2016

Jerzy Zdanewicz (9.X.1947 – 9.XI.2016)

Jedna z najjaśniejszych gwiazd w historii naszej miejscowości i naszej szkoły. Wspaniały nauczyciel, muzyk, dyrygent, a przede wszystkim pasjonat, dla którego praca, a w szczególności praca z uzdolnioną muzycznie młodzieżą, wyznaczała cel i sens jego życia. Pracę zawodową rozpoczął Pan Jerzy 16 sierpnia 1968 roku w Szkole Podstawowej w Suchowoli. Równocześnie pracował w naszym liceum, a chwilą powstania gimnazjum w 1999 roku, rozpoczął też pracę w tej szkole. W 1974 roku zajął się tym, co sprawiać mu miało największą radość i przyjemność – dyrygenturą Młodzieżową Orkiestrą Dętą przy Liceum Ogólnokształcącym w Suchowoli. Przez wszystkie te 42 lata przez orkiestrę przewinęły się całe zastępy młodych pasjonatów wspólnego grania. Niezwykle wysoki poziom orkiestry wyznaczały liczne nagrody w konkursach i przeglądach w kraju i poza nim. Prawie zawsze nasza orkiestra przyjeżdżała z Inowrocławia, gdzie odbywał się jeden z najważniejszych przeglądów orkiestr dętych, z nagrodami za zdobycie pierwszego miejsca w jednej z głównych kategorii. Docenieniem pracy Pana Jerzego były liczne medale i odznaczenia, w tym przyznane w czasie ostatniej Europarady Odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej. To właśnie On był pomysłodawcą i współorganizatorem Europarady, która odbywała się rokrocznie w Suchowoli przez ostatnie czternaście lat. Mimo przejścia w 2007 roku na emeryturę, nadal prowadził zajęcia z młodzieżą i kształcił kolejnych młodych ludzi wstępujących do orkiestry. Twierdzi się, że nie ma ludzi nie do zastąpienia. Jednak w przypadku Pana Jerzego bardzo trudno, o ile w ogóle, będzie to możliwe. Bo ludzi z tak ogromną pasją i miłością do pracy coraz trudniej jest spotkać.

Na stronie http://sokolka-powiat.pl/ można wpisać się do księgi kondolencyjnej, do czego serdecznie zachęcam.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa