ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Zasialiśmy zboże na Europejski Chleb Pokoju

20.09.2013

19 września wysialismy żyto z którego wyrośnie zboże na Chleb Pokoju, który zostanie podzielony w 2014 roku w Berlinie. 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Wicemarszałek Wojeództwa Podlaskiego Miczysałw Baszko, Wicekurator Podlaski Wiesława Ćwiklińska, przedstawiciele Ministra Rolnictwa: Robert Piłat- Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z UE oraz Tomasz Fiłonowicz- Doradca Ministra. 

Młodzież, w montażu słowno muzycznym, przedstawiła drogę jaką przebyły Kraje Europy Środkowo- Wschodniej ku wolności. Następnie delegacja gości udała się na szkolne pole by wysiać zboże z Niemiec, które zostało zmieszane z ziarnem z Okopów, skąd pochodził kapelan Solidarnośc bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. 

Zobacz relację w TVP Białystok

Zobacz relację na isokółka 

 

Zdjecia Marty Wałuszko 

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa