ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Zarząd Powiatu Sokólskiego sfinansuje nowy sprzęt do siłowni

19.03.2018

9 marca Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i prośbę podpisaną przez wielu uczniów naszej szkoły o sfinansowanie zakupu nowego sprzętu do siłowni.

Pomysł takiego wsparcia pojawił się już w grudniu, w czasie zawodów w wyciskaniu w Sokółce, gdzie nasi siłacze spotkali sie z p. Starostą. Pan Piotr Rećko pamiętał o swojej obietnicy i doprowadził do jej realizacji.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym zostało podpisane stosowne porozumienie. Możemy zakupić sprzęt o wartości 8 500 zł.

Planujemy uzupełnić albo wymienić wyposażenie siłowni kupując m.in. ławkę do wyciskania poziomą, ławkę regulowaną, ławkę - modlitewnik, suwnicę do wypychania, stojaki do przysiadów.

 

Dziękujemy za życzliwość i wsparcie.

Mamy nadzieję, że zgodnie z procedurami, uda nam się szybko zrealizować ten projekt  i oddać nowy sprzęt do użytku. 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa