ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Zaczynamy!

22.03.2018

Rozpoczynamy akcję promocyjną, ktora ma zachęcić uczniów klas III gimnazjum do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jerzego Popiełuszki lub w Technikum w Suchowoli.

 

Byliśmy już w gimnazjum w Jaświłach, będziemy w Janowie, Sztabinie, Korycinie, Różanymstoku, Dąbrowie Białostockiej i oczywiście odwiedzimy kl. III gimnazjum w Suchowoli.

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty 23 kwietnia.

 

Szczegółowy harmonogram tegorocznej rekrutacji i informacje o szkole, planowanych zawodach i przedmiotach rozszerzonych w zakładce REKRUTACJA

 

Zapraszamy do odwiedzania naszego kanału https://www.youtube.com/channel/UCLY52TlBCQz9J1QddmtJrxg 

oraz FB, gdzie pojawiają sie kolejne filmy i informacje

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa