ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Wywiadówka klas pierwszych

29.09.2016

W dniu 30.09.2016r odbędzie się spotkanie z rodzicami klas pierwszych połączone ze szkoleniem pt. „Komunikacja empatyczna, jako metoda ułatwiająca kontakt z dzieckiem(wychowankiem)”

Szkolenie od godz. 15.30 poprowadzi specjalista terapii uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku.

 

W szkole realizowany jest projekt "WSPÓLNE PRZEBYWANIE – WZMACNIA ZAUFANIE" w ramach Rządowego programu" Bezpieczna i przyjazna szkoła". Jego celem jest kształtowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego oraz zwiększenie zaufania na linii uczeń - nauczyciel. Zaplanowane działania obejmą m.in. organizację: szkoleń skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów; warsztatów z pierwszej pomocy dla uczniów oraz zajęć integrujących społeczność szkolną.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa