ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli

16.06.2017

Do ostatniej sesji egzaminacyjnej w styczniu 2017 r. przystapiło 27 uczniów Technikum w Suchowoli w zawodzie technik rolnik. Część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej) zdało 100% uczniów, natomiast część praktyczną pozytywnie ukończyło 51,9% (14 uczniów). Wydawałoby się, że jest to niski wynik, ale w porównaniu ze średnią zdawalnością w powiecie sokólskim – 43,9%, w województwie podlaskim – 37,5%, w kraju – 37,7%, wypadliśmy bardzo dobrze. Różnica między zdawalnością w naszej szkole, a średnią krajowa wynosi aż 14,2%. Różnica między naszą szkołą, a Technikum w Janowie (zdawalność 28,6%) wyniosła aż 23,3%.

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa