ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Wspólne przebywanie - wzmacnia zaufanie

06.11.2016

W dniu 26 października w ramach projektu „Wspólne przebywanie - wzmacnia zaufanie” realizowanego przez Powiat Sokólski, dofinansowanego przez Wojewodę Podlaskiego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, uczniowie i nauczyciele wzięli udział w grze terenowej. W ramach przygotowań do gry, uczniowie przeszli szkolenie z elementów terenoznawstwa.

 Gra rozpoczęła się o godz. 8.00. Po spotkaniu z wychowawcami, klasy odebrały prowiant i co 15 minut były „wypuszczane” w trasę. Zespoły musiały "przejść" 6 baz, w których trzeba się było wykazać umiejętnościami w różnych dziedzinach, min. z zakresu pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, szybkości i refleksu. Na powracających z trasy czekało ognisko, przy którym mogli odpocząć i posilić się upieczonymi przez siebie kiełbaskami. Po podliczeniu zdobytych punktów wyłonieni zostali  zwycięzcy:

pierwsze miejsce zajęła klasa IV T, drugie miejsce zajęła klasa III T a trzecie – klasa III A. W każdej bazie również wyłoniono zwycięzców. Bezkonkurencyjna była klasa IV T, która zwyciężyła aż w  4 konkurencjach, najbardziej kreatywna była klasa III T, a zagadkę matematyczną najszybciej rozwiązała klasa I T. Zwycięscy otrzymali puchary, nagrody oraz dyplomy. Nagrodzona została również klasa II A, która pomogła w organizacji gry.

Dzięki wzajemnej współpracy nauczycieli, wychowawców, uczniów i wspaniałej atmosferze (a także pogodzie), gra terenowa okazała się świetną okazją do integracji naszego środowiska szkolnego.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa