ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Wolontariusze z Hiszpanii i Francji w naszej Szkole

08.01.2018

Od października w naszej Szkole gościmy dwoje wolontariuszy z Wolontariatu Europejskiego: Guadalupe Turrión z Hiszanii oraz Maxima Filoche z Francji. 

Wolontariat Europejski, czyli European Voluntary Service to sieć współpracy organizacji i wolontariuszy z różnych krajów, nawiązywaną po to, aby uczyć się od siebie nawzajem przez wymianę doświadczeń i razem zrobić coś pożytecznego na rzecz społeczności lokalnej (więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://evs.org.pl). Nam udało się pozyskać wolontariuszy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ.

Guada i Maxime przybliżają nam kulturę swoich krajów m.in.tradycje i obyczaje świąteczne. Uatrakcyjniają swoimi pomysłami i umiejętnościami lekcje języka angielskiego oraz wychowania fizycznego i bardzo chętnie biorą udział w życiu szkoły. Ich pozytywna energia, entuzjazm i życzliwość sprawiają, że łatwo jest pokonać barierę językową.  Angażują się również w działania na rzecz społeczności lokalnej. Prowadzą kawiarenkę językową w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki, zajęcia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. 

Guada i Maxime będą u nas do końca czerwca i mamy nadzieję wiele się od siebie nawzajem nauczyć.

Poczynania naszych wolontariuszy można śledzić na https://pl-pl.facebook.com/wolontariusze.suchowola/

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa