ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Wolontariusze EVS w Suchowoli

20.08.2017

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Suchowoli przez kilka miesięcy współpracowali z zagranicznymi wolontariuszami: Cristianem z Hiszpanii oraz Morgann z Francji. Projekt „EVS in the Center of Europe” właśnie zakończył się i dzielimy się z Państwem naszymi osiągnięciami. Dwójka wolontariuszy przyjechała do Suchowoli na początku lutego 2017. Ich motywacją do udziału w Wolontariacie Europejskim była chęć zdobycia doświadczenia i umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Morgann spędziła z nami dwa intensywne miesiące, dzięki którym lepiej poznała nasz region oraz system edukacji w Polsce. Dzięki Cristianowi przez 5 miesięcy, młodsi i starsi mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach z j.hiszpańskiego, warsztatach kulinarnych, turniejach gry FIFA czy zajęciach sportowych. Hiszpańskiego wolontariusza mogliśmy również spotkać w Szkole Podstawowej w Suchowoli oraz w Domu Kultury. Niejednej osobie udało się przełamać barierę językową i lepiej poznać kulturę krajów naszych wolontariuszy. Z powodzeniem zakończyła się próba stworzenia szerszej oferty form spędzania wolnego czasu oraz urozmaicenia codziennych zajęć edukacyjnych dla młodzieży.

Dziękujemy wszystkim za ciepłe przyjęcie zagranicznych wolontariuszy oraz za wsparcie, którego im nie zabrakło. Już od października przywitamy kolejne dwie osoby a więcej informacji pojawi się już wkrótce na naszej stronie i na Facebooku pod nazwą: „Wolontariusze w Suchowoli”.

 

Projekt został zrealizowany we wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa