ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Trwa rekrutacja do Liceum i Technikum

24.05.2018

Tegorocznym absolwentom okolicznych gimnazjów proponujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym lub w Technikum kształcącym w zawodach handlowiec i rolnik.

 

W Liceum proponujemy szeroki wachlarz przedmiotów rozszerzonych do wyboru. Nasz organ prowadzący, Starostwo Powiatowe, finansuje 4 przedmioty (matematykę, j. angielski, biologię, geografię). Dzięki życzliwości radnych i Burmistrza Suchowoli, oferujemy  także rozszerzoną chemię i wiedzę o społeczeństwie. Uczniowie mają więc szansę wybrać przedmioty, z którymi wiążą swoje plany na przyszłość.

Samorząd gminy Suchowola wspiera nas na różnorodne sposoby - przekazuje pieniądze na wyjazdy sportowe, dofinansowuje zakup instrumentów i mundurów orkiestry, finansuje zajęcia najmłodszych mażoretek. W 2016 r. przy Zespole Szkół zbudowano nowoczesne boisko, z którego korzystamy wspólnie z gimnazjum.

Jesteśmy wdzięczni za tą życzliwość, wsparcie i dbanie o wspólne dobro,  jakim jest szkoła średnia w naszym miasteczku.

 

Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu na naszym kanale Youtube z udziałem Burmistrza Suchowoli

https://www.youtube.com/watch?v=KIiiynN7jWE

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa