ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Szkolny Budżet Obywatelski

15.02.2018

Uwaga uczniowie!

Dyrektor Szkoły wraz z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców ogłasza plebiscyt na " Szkolny Budżet Obywatelski".

 

Jeżeli chcesz coś zmienić w naszej szkole, chcesz ją uczynić bardziej przyjazną, ciekawszą i radosną, weź sprawy we własne ręce:

• pomyśl, jak można poprawić warunki nauki, wypoczynku w czasie przerw, estetykę szkoły,

• przygotuj projekt o charakterze kulturalnym, sportowym czy lokalowym, który będzie służył całej społeczności szkolnej,

• wypełnij formularz zgłoszeniowy (dostępny w sekretariacie), zrób szczegółowy kosztorys, zdobądź poparcie 15 uczniów,

• zgłoś swój pomysł do wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego.

 

Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 5000 zł.

Najlepsze pomysły zostaną wyłonione drogą głosowania całej społeczności szkolnej i zrealizowane.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie konkursu zgłaszaj się do Samorządu Uczniowskiego

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW – 9.03.2018

GŁOSOWANIE – 20.03.2018

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 21.03.2018

 

Szczegółowy Regulamin i harmonogram wywieszony jest na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

 

Uruchomcie wyobraźnię, zróbcie burzę mózgów i działajcie!

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa