ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

SZCZĘŚLIWEJ DROGI, JUŻ CZAS …

28.04.2017

  Pożegnanie klas maturalnych jest wydarzeniem wpisującym się w harmonogram ważnych uroczystości odbywających się każdego roku szkolnego i zawsze ma swój niepowtarzalny charakter. W tym roku pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół w Suchowoli miało miejsce 28 kwietnia 2017 roku. Pożegnaliśmy kolejny rocznik uczniów klas maturalnych. Byli to uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli oraz dwóch klas IV Technikum w Suchowoli w zawodach technik rolnik i technik handlowiec. 

    Wielu uczniów opuszczających mury naszej szkoły otrzymało nagrody. Wśród nich najważniejszą nagrodę  im. dr Jerzego Bowszyca dla najlepszego abiturienta otrzymał Łukasz Smarżewski.

 

 

  Uczniowie klas przedmaturalnych pożegnali maturzystów równie ciepło i serdecznie, obdarowując ich drobnymi upominkami.

 

 

    Po przemówieniach i podziękowaniach przyszedł czas na ogłoszenie wyników głosowania na absolwentów w kategoriach: najsympatyczniejsza, najsympatyczniejszy, najładniejsza, najprzystojniejszy oraz osobowość roku.

 

 

    Uroczystość zakończyła prezentacja zdjęć uczniów klas maturalnych wykonanych w okresie ich nauki w szkole.

    Tegorocznym absolwentom życzymy „połamania pióra” na maturze. Pamiętajcie, że drzwi szkoły są dla Was zawsze otwarte.

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa