ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Śpiewem i słowem czcili Ojczyznę!

12.11.2016

98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególna chwila, którą organizatorzy różnych konkursów wykorzystują, aby propagować wśród młodzieży postawy patriotyczne. W tym roku, wzorem lat poprzednich, w tę inicjatywę zaangażowali się także uczniowie z Zespołu Szkół w Suchowoli. Dodatkowo odnosząc na tym polu spore sukcesy.
9 listopada w Suwałkach odbył się XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej, w którym wzięły udział dwie uczennice Zespołu Szkół w Suchowoli – Agnieszka Bujnowska oraz Katarzyna Chlebińska. Festiwal zgromadził 78 uczestników z 34 szkół województwa podlaskiego. Młodzież prezentowała się w trzech kategoriach: piosenka, recytacja i twórczość własna. Agnieszka Bujnowska  zajęła trzecie miejsce, prezentując wiersz Jana Lechonia  „11 listopada”, natomiast Katarzyna Chlebińska z utworem „Taki kraj” Jana Pietrzaka  wyśpiewała miejsce siódme. Uczennice przygotowywała do konkursu nauczycielka Zespołu Szkół w Suchowoli –  Pani Agnieszka Bielec.
Dziewczęta prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, co uwidacznia się w zajętych miejscach

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa