ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Salon maturzystów

20.09.2017

Matura. I co dalej ? To pytanie zadaje sobie większość tegorocznych uczniów kl. III LO i IV Technikum. Naprzeciw tym dylematom wyszedł Uniwersytet w Białymstoku, który wspólnie z O.K.E. i wydawnictwem edukacyjnym " Perspektywy " zorganizował Salon Maturzystów. Nasi uczniowie wraz z wychowawczyniami p. Małgorzata Karczewską i p. Martą Gniedziejko, dn. 14 września wzięli również udział w tym wydarzeniu. Na wykładach prowadzonych przez ekspertów O.K.E. przyszli maturzyści dowiedzieli się więcej o formule egzaminów , co ostatecznie pozwoli im świadomie wybrać przedmioty zdawane na maturze. Uczniowie otrzymali również informatory i broszury zapoznające z uczelniami i kierunkami , na których można podjąć studia

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa