ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Projekt edukacyjny "Śladami Bohaterów"

03.10.2018

W dniach 17-22 września 38 uczniów i 7 nauczycieli z naszego regionu uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym śladami walk o niepodległość na Kresach Wschodnich. Była to kolejna edycja projektu edukacyjnego „Śladami bohaterów” realizowanego przez białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Sokółce w wyjeździe uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Sokółki, Dąbrowy Białostockiej i Suchowoli. Naszą szkołę reprezentował Mateusz z kl. II LO.

Celem projektu było uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzi ludzie zwiedzali miejsca związane z kulturą polską, walkami o niepodległość, słuchali wykładów odwiedzali cmentarze i kościoły.

W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy mieli możliwość oddać hołd poległym żołnierzom AK w bitwie pod Krawczunami, odwiedzić wileńską Rossę, zapalić znicze na grobach poległych żołnierzy walk 1918 - 1920 r., wojny obronnej 1939 r. i Operacji Ostra Brama 1944 r. Towarzyszący wyjazdowi wkład Przemysława Czyżewskiego z białostockiego Oddziału IPN przybliżył młodzieży obraz stosunków polsko–litewskich w l. 1918-1922.

Dzień drugi wyjazdu edukacyjnego „Śladami Bohaterów” rozpoczął się od stacji kolejowej w Bezdanach. W miejscu tym 26 września 1908 r. Józef Piłsudski wraz z szesnastoma innymi członkami Organizacji Bojowej PPS przeprowadził udany napad na pociąg przewożący pieniądze z podatków zebranych z ziemi polskich z terenu zaboru rosyjskiego. Zdobyto wówczas ok. 200 tys. rubli, które wykorzystano na dalszą działalność niepodległościową. W kościele, w miejscowości Powiewiórka (w 1867 r. został ochrzczony tam Józef Piłsudski), ks. Adam Szot odprawił uroczystą mszę świętą, w której udział wzięli wszyscy uczestnicy wyjazdu. Następnie młodzież przejechała do Zułowa, miejsca urodzenia Marszałka Polski.

W Dyneburgu odbyło się spotkanie z mieszkającymi tam Polakami. Pan Ryszard Stankiewicz przybliżył uczestnikom wyjazdu historie walk polskich legionistów o Dyneburg, opowiedział o znajdującej się tam mogile wówczas poległych, która zniszczona została w drugiej połowie lat 50-tych XX w. przez władzę sowiecką. Zapalono znicze przy pomniku symbolizującym dawny cmentarz legionistów. Mieszkańcom zostały przekazane gry i publikacje wydane przez IPN.

Młodzież odwiedziła cmentarz w Ławkiesach na Łotwie, na którym znajdują się groby kilkudziesięciu żołnierzy z 1 Pułku Piechoty Legionów poległych we wrześniu 1919 r. w czasie tzw. Kampanii Łatgalskiej. Wówczas to wojsko polskie pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego wyzwoliło terytorium Łatgalii z rąk bolszewików.

Informacje ze strony bialystok.ipn.gov.pl.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu: http://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/160060

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa