ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Pożegnanie tegorocznych absolwentów

03.05.2018

W piątek 27 kwietnia edukację w naszej szkole zakończyli uczniowie kl. III LO i IV Technikum.

Uroczystość wręczenia świadectw odbyła się na hali sportowej. Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne i angażowali się w pracę w wolontariacie, otrzymali nagrody książkowe.

 

Pani Magdalena Świrydowicz, reprezentująca Powiat Sokólski, odczytała list gratulacyjny i przekazała w imieniu Starosty p. Piotra Rećko nagrody za najlepsze wyniki w nauce. Otrzymali je: Aleksandra Sobieszuk, Andrzej Karczewski i Klaudia Kiejko.

 

Burmistrz Suchowoli p. Michał Matyskiel podziękował za wieloletnią pracę w orkiestrze dętej absolwentowi Sylwestrowi Białemu.

 

Laureatką Nagrody im. dr Jerzego Bowszyca dla najlepszego absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki została w tym roku Aleksandra Sobieszuk osiągając średnią ocen 5,22. To już 24 laureatka tej nagrody przyznawanej od 1995 r. przez rodzinę dr Bowszyca.

 

Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki plebiscytu na absolwenta 2018 r. Najsympatyczniejszą absolwentką została Katarzyna Chlebińska, najsympatyczniejszym absolwentem Andrzej Karczewski, najładniejszą absolwentką - Martyna Hakało, najprzystojniejszym absolwentem - Radosław Żukowski, największą indywidualnością - Łukasz Hofman.

 

Dziękujemy przedstawicielkom rodziców, wychowawcom klas maturalnych i samorządowi uczniowskiemu za przygotowanie tej uroczystości.

 

więcej zdjęć na stronie: https://zdjeciaszkolasuchowola.blogspot.com/

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa