ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Pierwszy szkolny budżet obywatelski

12.03.2018

Niestety nie wykrzesaliście z siebie ani wielkiego entuzjazmu, ani chęci wpłynięcia na kształt miejsca, w którym przebywacie 7 godzin dziennie.

W wyznaczonym terminie został złożony tylko jeden projekt pt. "Świetlica szkona". Jego autorami są uczniowie kl. IT, a zyskał poparcie 20 uczniów.

Nie oznacza to jednak, że automatycznie zostanie zrealizowany. 21 marca odbędzie się plebiscyt, który o tym rozstrzygnie. Aby glosowanie było ważne i wiążące, musi w nim wziąć udział co najmniej połowa uczniów, czyli 86 osób, z których większość zaaprobuje ten pomysł na wydanie pieniędzy z konta Rady Rodziców.

 

Autorzy projektu mają czas do 20 marca, aby Was do niego przekonać – przedstawić, zareklamować, zachęcić.

 

Mam nadzieję, że przynajmniej w głosowaniu będzie Wam się chciało wziąć udział.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa