ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

06.06.2016

Własnie otrzymaliśmy wyniki konkursu z tegorocznej  16 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. Ideą konkursu  jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lektury. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru. Uczniowie naszej szkoły próbowali swoich sił w kategorii LIONS ( dla 1-szych klas szkół ponadgimnazjalnych) oraz w kategorii EAGLES ( dla 2, 3, i 4 klas szkół ponadgimnazjalnych).

 

Najlepsze wyniki w kategorii LIONS uzyskali:

1. Weronika Sieńko kl. 1T

2. Kacper Denarski kl. 1A

3. Aleksandra Sobieszuk kl. 1A

 

w kategorii EAGLES najlepszy wynik uzyskali:

1. Anna Abramowicz  kl. 2TH

2. Maciej Malinowski kl. 2A

3. Izabela Prancuk kl. 3TH

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Na szczególne uznanie w tym roku zasłużyła Weronika Sieńko, która uzyskała bardzo dobry wynik, dzięki czemu w kategorii LIONS nasza szkoła zajęła 1-sze miejsce w powiecie!  Gratulacje !!!

Opiekunem konkursu jest p. Małgorzata Karczewska

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa