ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Nowy projekt dla Technikum w Suchowoli

18.05.2017

Projekt powstał we współpracy Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszki na Rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli z Zespołem Szkół w Suchowoli.

Wsród ok. 600 000  zł planowanych kosztów w projekcie "Technikum w Suchowoli - rozwój szansą na przyszłość" znalazły się wydatki na:

1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

2) Zajęcia rozwijające kompetencje młodzieży zdolnej z fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego.

3) Wyjazdy do laboratoriów fizycznych i chemicznych na uczelniach wyższych.

4) Wycieczki do Bednar k. Poznania, Kielc, Stradun, Grajewa i Białegostoku.

5) Bezpłatne kursy i szkolenia: operatorów kombajnów zbożowych, pilarza-drwala, operatora koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych, prawa jazdy kat. B oraz B+E, kucharza małej gastronomii, pierwszej pomocy, marketingu i reklamy, obsługi kas fiskalnych, księgowości małych i średnich firm, komunikacja w zespole, efektywne uczenie się, radzenie sobie ze stresem, itd.

6) Płatne staże zawodowe dla uczniów Technikum.

7) Doradztwo w zakresie kariery zawodowej.

8) Zakupy pomocy dydaktycznych na kwotę ok. 38 000 zł.

Wyniki oceny złozonego wniosku znane będą pod koniec br.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa