ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Młodzież poznaje zadania Obrony Cywilnej

17.01.2019

 W ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klas pierwszych w grudniu odwiedzili Urząd Gminy, gdzie p. Czesław Juchniewicz zapoznał ich z zadaniami Obrony Cywilnej, z zagrożeniami jakie występują na terenie naszej gminy i zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

W styczniu uczniowie odwiedzili siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. Pani Monika Karpienia, p. Bogusław Rutkowski i p. Paweł Zujko przybliżyli im pracę strażaków, pokazali sprzęt i narzędzia, które są używane podczas akcji. Uczniowie mogli się własnoręcznie przekonać, jak ciężkie są niektóre narzędzia i ile siły trzeba, żeby pracować nimi, próbując kogoś wyciągnąć np. z samochodu. Mogli obejrzeć również nowy wóz strażacki a nawet usiąść za jego kierownicą. Serdecznie dziękujemy za poświęcony naszej młodzieży czas.

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa