ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Kompetentni i wykwalifikowani

10.09.2018

29 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję, że we wrześniu 2018 roku ogłosi nabór na następujące formy wsparcia:

 

– 208 godzin zajęć dodatkowych z języka angielskiego,

– 142 godzin warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi technologii informacyjno–komunikacyjnych (ICT),

– przeprowadzenie 210 kursów specjalistycznych, w zakresie: obsługi koparko – ładowarki, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski, kurs pilarza, specjalistyczny kurs gotowania, kurs spawacza, kurs prawa jazdy kat. B, kurs kombajnisty, kurs małej rachunkowości, kurs obsługi programów księgowych, kurs dekoratorski, kurs obsługi kas fiskalnych,

– sporządzenie dla 65 uczestników projektu Indywidualnych Planów Edukacyjno–Zawodowych,

– 98 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących,

– 99 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych,

– pomoc stypendialną – przyznanie 104 stypendiów naukowych za wyniki w nauce na okres 10 miesięcy.

 

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Pełne informacje o planowanych naborach wniosków na poszczególne rodzaje wsparcia będą publikowane w serwisie internetowym Powiatu Sokólskiego oraz mediach lokalnych.

 

http://sokolka-powiat.pl/2018/09/10/projekt-pn-kompetentni-wykwalifikowani-2/

 

regulamin wraz zzałącznikami http://sokolka-powiat.pl/2018/09/04/rusza-ii-edycja-naboru-wnioskow-pomoc-stypendialna-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani-regulamin-wraz-zalacznikami-pobrania/

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa