ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

IV Otwarty Konkurs Poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki "Zło dobrem zwyciężaj"

15.03.2018

Zachęcamy nauczycieli, uczniów i wszystkich obdarzonych talentem literackim do udziału w IV Otwartym Konkursie Poetyckim im. bł. ks.Jerzego Popiełuszki "Zło dobrem zwyciężaj".

 

Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe: dzieci, młodzież do lat 18 i osoby pełnoletnie.

Uczestnicy powinni przesłać do 7 września 2018 r., na adres Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli, prace konkursowe - 3 wiersze, z których co najmniej jeden musi dotyczyć osoby bł. ks. Jerzego, a pozostałe ukazywać dobro, piękno i najważniejsze prawdy dotyczące człowieka.

 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 października 2018 roku.

 

szczegóły w regulaminie na stronie:http://www.suchowola.pl

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa