ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

04.09.2018

W poniedziałek, 3 września, uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019.

Po mszy św. w kościele parafialnym cała społeczność szkoły spotkała się w hali sportowej. Po wprowadzeniu sztandaru Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki i odśpiewaniu hymnu państwowego, pan dyrektor Jerzy Sienkiewicz podał najważniejsze informacje dotyczące najbliższych 10 miesięcy, przedstawił zmiany kadrowe w Radzie Pedagogicznej oraz zaprezentował wychowawców klas i-ych.

 

Najbliższe zadania pozaedukacyjne, które stoją przed nami to włączenie się szkoły w organizację 9 września uroczystości 71 rocznicy urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz aktywny udział całej społeczności szkoły w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Wszystkim, uczniom i nauczycielom, życzymy szczęśliwego nowego roku!

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa