ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Etap krajowy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

21.06.2018

Nasza drużyna ratownicza w składzie: Angelika  Martyniuk - kapitan, Karolina Gniedziejko, Paulina Smarżewska, Patrycja Cymbor i Mateusz Malinowski w dniach 7 - 9 czerwca w Rzeszowie uczestniczyła w XXVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

Mistrzostwa przeprowadzono w  malowniczym Rezerwacie Lisia Góra nad rzeką Wisłok.  Młodzi ratownicy reprezentujący wszystkie województwa musieli  ratować poszkodowanych z różnego rodzaju opresji, tamować krwotoki, stabilizować kręgosłupy i ewakuować z zagrożonych miejsc. Między stacjami urazowymi były również tzw. relaksy, gdzie można było odpocząć i obejrzeć np. uzbrojenie naszych wojsk obrony terytorialnej.  Emocji nie brakowało, podobnie jak upału i komarów. Nasza drużyna dzielnie radziła sobie z wyzwaniami  i ostatecznie zajęła 11 miejsce. Całkiem udany debiut

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa