ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Dzień Edukacji Narodowej

16.10.2018

We wtorek 16 października odbyła się uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej, ale również uczciliśmy 34 rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona Liceum Ogółnokształcącego bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz odbyło się ślubowanie uczniów kl. I na sztandar szkoły.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego -  pani dyrektor Wydziału Społecznego w Starostwie Powiatowym Anna Aniśkiewicz, pani Aneta Zubrzycka z referatu oświaty oraz radny powiatowy pan Sławomir Kraśnicki. Pani dyrektor odczytała list pana starosty Piotra Rećko skierowany do pracowników oświaty oraz wręczyła nagrody Starosty Sokólskiego dyrektorowi Zespołu Szkół w Suchowoli p. Jerzemu Sienkiewiczowi i p. Danucie Rusel. Wszyscy nauczyciele i pracownicy zostali obdarowani różami.

Dyrektor szkoły swoje nagrody przyznał nauczycielkom p. Wiolecie Malinowskiej, p. Marcie Karnej, p. Bożenie Jaroszewicz, p. Małgorzacie Karczewskiej oraz pracownikom obsługi p. Annie Sienkiewicz i p. Sławomirowi Bykuciowi.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego wręczyli także 46 uczniom stypendia Starosty Sokólskiego za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Kilkanastu uczniów Technikum otrzymało stypendia w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani"

Zabawną część artystyczną poświęconą Dniu Nauczyciela przedstawili uczniowie kl. II i III LO pod opieką p. Agnieszki Bielec.

Ogłoszono również wyniki powszechnych, równych , tajnych i bezpośrednich wyborów samorządu uczniowskiego. Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego będzie tworzyć ekipa z klasy II LO pod opieką p. Marty Karnej.

Pan dyrektor podziękował dotychczasowemu Zarządowi z kl. III LO za pracę i zaangażowanie.

 

zdjęcia z uroczystości na stronie:

https://zdjeciaszkolasuchowola.blogspot.com/

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa