ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Dzień Edukacj Narodowej

16.10.2017

Podczas okolicznościowej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej gościliśmy członka Zarządu Powiatu Sokólskiego, panią Alicję Rysiejko. Odczytała ona list gratulacyjny od Starosty Sokólskiego oraz wręczyła nagrody nauczycielom naszej szkoły. W tym roku pan Starosta Piotr Rećko uhonorował panią Wioletę Malinowską i pana Wojciecha Krystonia.

 

Swoje nagrody wręczył także Dyrektor Zespołu Szkół pan Jerzy Sienkiewicz. Nagrodzone zostały nauczycielki: p. Bożena Jaroszewicz, p. Anna Konstańczuk i p. Danuta Rusel oraz sekretarz szkoły p. Krystyna Mikołajczyk i księgowa p. Beata Łazar.

 

Samorząd Uczniowski przygotował zabawną część artystyczną, do której zaangażował także reprezentację grona pedagogicznego. Nie zabrakło też tradycyjnych podziękowań i kwiatów.

 

Tradycyjnie również, przy okazji tej uroczystości, ogłoszono wyniki wyborów do samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018. Społeczność uczniowską będą reprezentować uczennice klasy II LO – Wiktoria Andraka, Martyna Milewska, Julia Wilczewska i Karolina Żygieło. Opiekunem samorządu została p. Danuta Rusel.

 

fotorelacja na stronie: http://zdjeciaszkolasuchowola.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa