ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Cześć i chwała bohaterom!

12.11.2016

10 listopada w Zespole Szkół w Suchowoli odbyła się uroczysta akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież, pod przewodnictwem nauczycielki historii  - Pani Danuty Rusel oraz nauczycielki języka polskiego Pani Agnieszki Bielec, zaprezentowała przejmujący montaż słowno-muzyczny pod hasłem: „Polska – nasza Ojczyzna”. Podczas uroczystości przypomniano bolesną i krwawą drogę, którą naród musiał pokonać, aby wywalczyć upragnioną wolność. W Zespole Szkół w Suchowoli takie wartości jak wolność, prawda, Ojczyzna są szczególnie akcentowane ze względu na patrona szkoły – bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, który właśnie za nie oddał swoje życie. Uczniowie zakończyli montaż „Katechizmem małego Polaka” oraz uroczystym wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa