ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Cykliczne spotkania opiekunów z nauczycielami oraz wychowawcami

02.01.2017

Od stycznia 2017 roku wprowadzamy cykliczne spotkania rodziców i prawnych
opiekunów z nauczycielami i wychowawcami. Celem spotkań jest umożliwienie kontaktu z
nauczycielami i wychowawcami i uzyskanie informacji na temat postępów w nauce i
zachowania uczniów.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 – 17.00 nauczyciele i
wychowawcy oczekują na Rodziców w Zespole Szkół w Suchowoli. W przypadku gdyby pierwszy poniedziałek był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, spotkanie odbędzie się w kolejny, tzw. „pracujący”, poniedziałek.


W roku szkolnym 2016/2017 spotkania odbędą się w następujące dni: 2.01, 6.02, 6.03, 3.04, 8.05, 5.06. 2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotycząc...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa