ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

27 Finał WOŚP - efekty

16.01.2019

27 Final WOŚP za nami!

W tym roku Sztab przy ZS W Suchowoli przekazał 15 685, 17 zł na konto Fundacji WOŚP!!!!! Nasi dzielni wolontariusze kwestowali w Sztabinie - Katarzyna Karp i Marlena Rzepnicka zebrały 1 171, 27,  w Chodorówce Wioleta Małyszko i Paulina Chmielewska zebrały 1 072 zł. i 70 gr., Wolontariusze w Suchowoli: Kornelia Sawicka, Gabriela Sawicka, Natalia Cymbor, Angelika Martyniuk, Damian Sieńko i Jakub Bielawski zebrali 4 719,80 zł .

O 17.00 w kinie Kometa rozpoczęliśmy licytację gadzetów WOŚP oraz darów przekazanych nam przez mieszkańców, którzy w tym roku bardzo hojnie obdarowali nas prezentami na licytację. Dostaliśmy np. 2 rowery, pyszny tort i ciasta, bony do kwiaciarni, zakładów kosmetycznych i fryzjerskich, rajd motocyklowy i przjażdżkę nowym wozem strażackim. Z licytacji w kinie zebraliśmy ponad 8 tysięcy zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wystapić na scenie i wesprzeć nasza akcję - m.in chórowi Ad Rem z Dąbrowy Białostockiej z naszą panią od fizyki, Jolantą Konstańczuk, naszej niezawodnej Orkiestrze pod dyrekcją pana Jarosława Szczerby, mażoretkom z grupy FOCH, zespołowi Janusze Muzyki - Reaktywacja i wszystkim naszym uczniom i absolwentom, którzy przygotowali dla nas występy artystyczne oraz prowadzącym to wydarzenie Dominice i Mateuszowi. Dziękujemy GOKSiT w Suchowoli za udostępnienie kina, sprzętu i sfinansowanie zimnych ogni.

Przede wszystkim zaś, dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli finansowo naszą akcję i przekazali fundusze na konto Fundacji WOŚP.  Mamy nadzieję, że dzięki takim ludziom Orkistra będzie grała do końca świata i jeden dzień dłużej.

Sztab 27 Finału WOŚP przy ZS w Suchowoli

 

zdjęcia autorstwa Joanny Wałuszko na stronie: https://zdjeciaszkolasuchowola.blogspot.com/2019/01/27-fina-wielkiej-orkiestry-swiatecznej.html

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa